Přeskočit na obsah

Zrod BENU lékárny Žďár nad Sázavou

Vstup do franchisy BENU byl dlouhodobý proces. Tato myšlenka pomalu zrála, až nakonec dozrála do rozhodnutí, že se chceme stát součástí této společnosti.

BENU lékárna Žďár nad Sázavou

Proč jsem do toho šel

Soukromou lékárnu jsme provozovali od září 1992. Od té doby prošla situace v lékárenství mnoha zásadními změnami. Zachytit všechny trendy je pro lékárníky velmi složité – stále silnější tlaky ze strany státní správy (EET, FMD ověřování léčiv, elektronická preskripce receptů a nyní i poukazů na zdravotnické pomůcky, atd.). A také tlak společnosti na pokročilý marketing spojený s dobře promovanými akcemi je velmi náročný a pro soukromého lékárníka prakticky nerealizovatelný. K tomu už je třeba rozsáhlý team odborníků v oblasti IT, PR a silná spolupráce s výrobci léčivých přípravků. Celá situace, která se poněkud přesouvá z odborného prostředí do prostředí businessu, je pro lékárníky něčím, co nestudovali, ale čemu musí čelit a přizpůsobit se.

Franchisa se společností BENU nám umožnila provozovat lékárenskou činnost na stále vysoké odborné úrovni, a přitom využívat moderních marketingových prostředků komunikace vůči našim pacientům i potenciálním klientům. Celý koncept franchisy ponechává provozovatelům lékárenské péče trochu volnější ruce v komunikaci s klienty v rámci lokálních zvyklostí, přičemž dochází ke zviditelnění kvality lékárenské péče od odborníků z oblasti PR. Lékárníkům tak odpadá snaha o zviditelnění, reklamu, akční nabídky apod.

Také možnosti vystavení akčních přípravků v rámci samoobslužného prodeje je vítaným bonusem pro naše zákazníky. Sofistikovaný systém vystavování tak dává v celostátním rozměru klientům jistotu, že si vždy najdou ten přípravek, který právě potřebují. Příjemné jsou samozřejmě i bonusy za vystavení a prodeje akčních produktů, které tak kompenzují finanční ztráty, jež jinak lékárny samy financují z vlastních zisků.

Před a po


Výsledek prosperující lékárna, která je vidět

Franchisa se silným partnerem značně posílila povědomí o naší lékárně. Umožňuje našim klientům získat požadované přípravky za jasně dané cenové relace a předejít tak nemilým překvapením. Celý koncept společnosti BENU je také opticky velmi příjemný. Klienti se v naší lékárně cítí dobře, což je podpořeno i kvalitním a vzdělaným personálem. Dále je zajímavý i projekt poradenských center. V současnosti se jedná o projekt Alzheimer center pro včasnou diagnostiku závažného neurologického onemocnění a zjišťování dalších civilizačních chorob (diabetes, hypertenze, hypercholesterolémie apod.).

  • Vysoká odborná úroveň
  • Nadstandardní marketingová podpora
  • Zvýšení povědomí o lékárně
  • Kvalitní a vzdělaný personál
  • Bonusy za vystavení a prodeje akčních produktů