Přeskočit na obsah

Věřím, že ve spojení s BENU je lékárna silnější

Mgr. Mareš


   

Franšízové lékárny BENU vznikají jak přestavbou původních nezávislých lékáren, tak výstavbou zcela nových. Jedna taková se právě otevřela v novém retail parku ve Staré Boleslavi. Její majitel, advokát Mgr. Jiří Mareš, vidí ve franšízovém konceptu BENU velkou budoucnost a chystá se do něj zapojit i další lékárny.

 

Scházíme se k rozhovoru den před otevřením vaší nové lékárny pod křídly BENU. Jak se na její provoz těšíte?

Těším se moc, jsem nadšený z toho, jak to tu vypadá. Jsou to opravdu krásné, vzdušné, prosvětlené prostory s moderním nábytkem a dalším vybavením. Pro mě je to prostor oku lahodící a věřím, že se tu bude líbit i našim zákazníkům.

 

Vaším oborem je advokacie. Jak jste se dostal k provozování lékáren?

Moje rodina dlouhodobě podniká ve zdravotnictví. Můj otec provozuje polikliniku v Úvalech a já mu s tím od samého počátku pomáhám. Od roku 2013 tam naše společnost NOBIS provozuje vlastní lékárnu pod mým vedením. Postupem času jsem nabyl zkušenosti v lékárenském oboru a s tím přišel apetit toto podnikání rozšířit. S kolegou jsme se proto pustili do vedení dalších lékáren v rámci poliklinik, a to ve Žďáru nad Sázavou a v Brně v Zahradníkově ulici.

 

Nyní však otevíráte lékárnu pod křídly BENU…

Přemýšlel jsem, jak rozšířit počet našich lékáren, a napadlo mě, že bychom se mohli dále rozvíjet v rámci obchodních center a retail parků. Seznámil jsem se s developery a ti mi nabídli jako pilotní projekt Retail Park Stará Boleslav a dále plánovaný Retail Park Úvaly. V rámci retail parků samozřejmě není výkonnost lékáren dobře predikovatelná, protože nemají návaznost na zdravotnické zařízení, proto mi jako předpoklad úspěchu přišlo nejlepší spojit se silnou marketingovou značkou. Dlouhodobě jsem sledoval, jak se vyvíjí značka BENU, a zalíbil se mi její franšízový koncept.

 

V čem se vám franšízový koncept tak zalíbil?

Líbí se mi opravdu hodně, a to říkám upřímně. Líbí se mi samotný koncept lékárny, jak vypadá, její mobiliář a podobně. Líbí se mi marketingová strategie BENU i způsob, jak cílí na zákazníky. Věřím, že ve spojení s BENU je lékárna silnější, zvlášť právě v nákupních centrech a retail parcích. Pro mě bylo BENU jasná volba. První schůzku zorganizoval v sídle BENU přímo pan generální ředitel Doležal, který mě seznámil s ředitelem pro franšízu panem Machkem. Od té doby tak s panem Machkem v úzké spolupráci budujeme nové franšízové lékárny. První je tato ve Staré Boleslavi a začátkem prosince otevřeme druhou v Úvalech. A příští rok chystáme další…

 

Jak vaše spolupráce funguje?

Musím říct, že zatím naplňuje moje očekávání. S panem ředitelem a jeho kolegy, kteří realizují konkrétní kroky, se mi komunikuje a spolupracuje velmi dobře. Regionální manažeři, pánové Klega a Olič, odvádějí vynikající práci. Z pana Oliče mám až pocit, že se pere za štěstí mé lékárny, jako kdyby byla jeho vlastní! (směje se) Tímto bych chtěl všem zástupcům BENU poděkovat. Když to sečtu a podtrhnu, tohle je pro mě cesta, která mi dává smysl. Věřím proto, že nezůstanu jen u dvou franšízových lékáren a že budeme společně pokračovat dál a budeme úspěšní.

 

Plánujete do budoucna zapojit do franšízy BENU i vaše tři nezávislé lékárny?

Nevylučuji, že pod BENU přejdou i naše nezávislé lékárny, kde máme aktuálně určité závazky, které zatím nelze vypovědět. Vzhledem k tomu, jak jsem spokojený s parametry spolupráce s BENU, je možná časem zapojíme.

 

Jak probíhal celý ten proces od podpisu franšízové smlouvy?

Ze strany BENU probíhalo všechno perfektně, bezproblémově a velmi rychle, ať už to byl mobiliář, zásobování léky, zázemí lékárny, polepy, reklamní materiály… Pan manažer Olič všechno řešil velmi flexibilně, ochotně a spolehlivě. Bohužel developer měl problémy s kolaudací, konkrétně s připojením na kanalizaci. Tím pádem se otevření naší lékárny posunulo. Lékárnu musí schválit SÚKL, hygiena, registrovat krajský úřad… a tím, že to vyšlo na letní prázdniny, se všechno značně protáhlo. Ale konečně otevíráme! (směje se)

 

Jak se vám podařilo získat zaměstnance?

Měli jsme štěstí, že se nám přihlásili sami, když se rozkřiklo, že se ve Staré Boleslavi chystá nová lékárna. BENU nám také nabídlo inzerci na jejich náborovém portálu, kterou jsme využili.

 

Vaši zaměstnanci se museli naučit pracovat s lékárenským systémem Mediox. Byl to pro ně problém?

Absolutně ne. Kolegyně se s Medioxem seznámily a naučily rychle, ostatně některé už ho znaly z dřívějška. Považuji tento systém za velmi kvalitní a přínosný. Mimo jiné má funkci sdíleného skladu, a tak i naše další pobočky si mezi sebou mohou saturovat výpadek skladových zásob. Zaměstnanci vidí online do zásob jiné provozovny, některé OTC přípravky se tak dají v případě výpadku zásobování přeskladnit a převézt. Především však můžeme zákazníkům pomoci a nasměrovat je do lékárny, ve které dostanou své léky. Protože vždy jde na prvním místě právě o jejich spokojenost.

 

Jaké výhody, vedle jistých výnosů a perspektivy do budoucna, podle vás franšíza BENU přináší?

BENU je marketingově hodně vidět. Využíváme veškeré jejich know-how, které je obrovské, a také všechny nástroje, které nám koncept nabízí. Máme výdejnu e-shopu, Automatickou objednávku i Cenotvorbu. Sice disponujeme vlastní menší přípravnou léků, ale primárně budeme využívat centrální laboratoř BENU. Jak vidíte, nechali jsme si také nainstalovat moderní nástroje, jako jsou dotykové obrazovky a informační tabule.

 

A co další služby v rámci pacientského servisu?

Vzhledem k menší velikosti lékárny tady v Boleslavi nemáme konzultační koutek, ale chystáme ho v Úvalech. Tam budeme mít velkou oficínu a poradenské místo bude její součástí.

 

Na závěr mi dovolte popřát vám, ať se vaší lékárně pod křídly BENU daří a spolupráce vede ke spokojenosti na všech stranách.

Děkuji. Tento franšízový koncept BENU je opravdu vydařený, ale vše je hlavně o lidech. Lidé v BENU ho svým profesionálním přístupem pozdvihují ještě na vyšší úroveň. Vytvořili jsme si vzájemný vztah důvěry, za to jsem rád a těším se na další spolupráci.

BENU lékárna Stará Boleslav, retail park Traxial

NS619 b

NS619 a

 


Franšíza BENU nabízí jisté výnosy a největší perspektivu do budoucna

mgr. Oťapka

Lékárnictví zasvětil celý svůj život a se svým bratrem pokračuje v rodinné tradici. Společně provozují tři lékárny v Ostrově na Karlovarsku, od roku 2010 pod ochrannými křídly BENU. K rozhovoru jsme se sešli v té největší z nich, v Lidické ulici. „Vstup do franšízy BENU pro nás znamenal kotvu v rozbouřených vodách tehdejšího trhu,“ říká Mgr. Lukáš Oťapka, jednatel společnosti Lékárna Pinie s.r.o.

 


Jaká je historie vašich lékáren?

Tato naše největší lékárna vznikla někdy v 70. letech. V 90. letech ji moje mamka se svou kolegyní zprivatizovaly a začaly samostatně podnikat. Můj otec byl svým způsobem vizionář, měl zkušenosti ze zahraničí a tehdy dobře předvídal, že (i vzhledem k blízkosti k německým hranicím) pouhé dvě lékárny na celé město Ostrov stačit nebudou. A tak někdy kolem roku 2000 otevřeli ještě další dvě menší pobočky. Já s bratrem jsme sem hned po škole nastoupili a pokračujeme v rodinné tradici.

 

Proč jste se v roce 2010 rozhodli pro vstup do franšízy BENU?

Tehdy v Ostrově postavili Tesco a svou pobočku tu otevřel náš největší konkurent Dr. Max. Bylo to pro nás něco jako náraz do zdi, museli jsme nějak reagovat. V té době vznikal franšízový koncept BENU. Okamžitě jsem se o něj zajímal, viděl jsem v něm záchytný bod, něco jako kotvu v rozbouřených vodách tehdejšího trhu. Vstoupit pod křídla BENU pro nás znamenalo finanční jistotu, konkurenceschopnost, zároveň pomoc s procesními záležitostmi, kategorizací i prezentací lékárny. Ještě před vstupem jsme sami hledali nějaké řešení a přemýšleli jsme, jak propojit naše tři lékárny do nějakého věrnostního programu. Kartičky totiž začaly být populární a my jsme je chtěli také. (směje se) A tohle všechno nám přinesla franšíza BENU. Využili jsme tak know-how většího subjektu. Najednou se vyřešilo všechno, co jsme plánovali.

 

Jak toto rozhodnutí hodnotíte dnes, s odstupem 13 let?

Stále pozitivně. Postupem času jsme do franšízy zapojili všechny tři naše pobočky, chtěli jsme totiž působit jednotně. Jsem pořád zastáncem této formy podnikání a jsem spokojený s tím, jak franšíza funguje. V mnohém nám to zjednodušilo život a pomohlo nám to. Jsem přesvědčený, že kdybychom pokračovali samostatně jako nezávislé lékárny, nedojdeme daleko – buď by „nepřežily“ všechny tři naše lékárny, nebo bychom stejně jednou v nějakém projektu skončili. Já jsem za BENU vždy orodoval, mezi svými kolegy a spolužáky ze školy jsem dělal lobbistu, protože mi tento projekt dával a stále dává smysl.

 

Můžete vyzdvihnout další pozitiva, ale třeba i negativa tohoto partnerství?

Nebudu tvrdit, že za ty roky nikdy nevznikly nějaké drobnější „třecí plochy“, ale stále tento projekt vnímám jako správný. Vidíte, zrovna mi na stole leží podepsaná franšízová smlouva na další tři roky! Jako hlavní pozitivum vidím finanční stabilitu. Peníze, na které si můžeme díky spolupráci sáhnout, jsou rozhodně zajímavé. Dále je to zmíněný věrnostní program a celkově dobře nastavený prozákaznický přístup, dostupnost slevových akcí apod. V dnešní době se sice lékárny snaží být zdravotnickým zařízením, ale spousta pacientů nás vnímá jako maloobchodní jednotku a cena je pro ně důležitý element. Kvalitní výkon expedienta nebo lékárníka má ale naštěstí stále velký vliv na to, jak se zákazník rozhodne.

Třetí výhodou je provozní know-how. Ostatní lékárny řeší podobné problémy jako my – skladové zásoby, různé procesy, SÚKL, administrativa… My máme v tomto ohledu výraznou pomoc od BENU. A v neposlední řadě je to marketing. Značka BENU je známá, dobře vnímaná veřejností, lidé na ni slyší. Naše město sousedí s Karlovými Vary, máme tu tedy vysoký turismus. Často k nám do lékárny zavítají turisté, protože jsou na BENU zvyklí ze svého domovského města.

 

Zapojili jste se do některých programů, které BENU svým franšízantům nabízí?

Rád se účastním nových řešení od BENU. Když mi to dává smysl, chci je aplikovat i u nás. Poměrně dlouho už máme Cenotvorbu. Automatickou objednávku nyní testujeme na části sortimentu. Zatím nemáme zřízený konzultační koutek jako poradenské místo pro pacienty, a to z důvodu personální kapacity, ale do budoucna se mu nebráníme. Centrální laboratoř BENU nevyužíváme, jelikož máme vlastní přípravnu léků.

 

Jak jste si zvykli na lékárenský systém Mediox?

Přešli jsme na něj vcelku rychle a bez problémů. Je to kvalitní systém, jeden z nejlepších, které náš trh nabízí. Pokud má franšíza správně fungovat, na jiném systému to ani nemá smysl.

 

Dostává se vám ze strany BENU a vašeho regionálního manažera dostatečné pomoci a podpory?

Víte, já tou lékárnou žiju od rána do večera. Máloco je třeba řešit s franšízovým oddělením BENU. Ale když se přece jen něco vyskytne, ta snaha o pomoc tam rozhodně je.

 

Doporučil byste vstup do franšízy BENU i dalším nezávislým lékárnám?

Pokud sdílíte stejnou vizi, tak určitě ano. Když si vezmete český lékárnický trh jako takový, uvidíte, že nezávislé lékárny pomalu mizí z mapy. Buď je kupují řetězce, nebo vstupují do podobných projektů. V tomto směru je nejlepším řešením vstup do BENU franšízy. I když se trochu vzdáváte nějaké té svobody ve svém podnikání a profesi vůbec, na druhou stranu vám nabízí jisté výnosy a největší perspektivu do budoucna.


Být součástí sítě BENU vnímám jako výhru v loterii

Glosovi

Jednou z prvních franšízových lékáren BENU byla i ta v přízemí lékařského domu MG Medical Center v centru Opavy. Provozují ji už dvanáctým rokem manželé Miroslav a Jana Glosovi. A spolupráci si nemohou vynachválit. „Kdybych otevíral další lékárnu, tak jedině s BENU,“ říká Miroslav Glos.

 


Jaká je historie vaší lékárny?

Na místě dnešního MG Medical Center stával dům oděvů, který jsem tehdy koupil v dražbě od města a přeměnil ho na lékařský dům. Dnes tu naše společnost provozuje 15 ordinací různých odborností, včetně rentgenu, optiky a lékárny, která se nachází v přízemí. Lékárnu jsem od roku 2004 pronajímal, po sedmi letech původnímu nájemci vypršela smlouva a já se v roce 2011 rozhodl spojit síly s BENU.

 

Jak probíhala přeměna lékárny?

Velmi rychle, během jednoho měsíce. Když byl vyroben nový nábytek, ve čtvrtek večer původní lékárna zavřela, v pátek ve 12 hodin přijeli řemeslníci, v sobotu kamion s regály a nábytkem, v neděli dopoledne přivezli počítače a začali navážet zboží. Díky koordinaci celého týmu jsme v pondělí ráno otevřeli novou, krásnou, moderní lékárnu pod křídly BENU.

 

Jste po těch letech stále spokojení s konceptem franšízové lékárny?

Jsme moc spokojení! To, že jsme se takto rozhodli, vnímám jako výhru v loterii. Objektivně hodnotím, že tato spolupráce je výhodná pro obě strany. Pokud nemáte lékárnu v nemocnici, na poliklinice nebo na nějakém super místě, její výhledy do budoucna nejsou moc příznivé. Aby „přežila“, je lepší být součástí sítě, která poskytuje jistotu a stabilitu. Vidím, že ostatní nezávislé lékárny to mají těžké, mají problémy, některé ukončují provoz… Kdybych plánoval otevřít další lékárnu, tak jedině s BENU.

 

Jaké hlavní přínosy vidíte v partnerství s BENU?

Zmínil jsem tu jistotu a stabilitu, dále je to marketing. BENU se stará o letáky, reklamu, sezonní akce… To jsou věci, se kterými se nemusíte sami trápit. Když bych to měl srovnat, výdaje nejsou nijak velké, výhody jsou výrazně vyšší. Všechny změny, které se v konceptu franšízy dělají, jsou perfektní a jsou ku prospěchu, aby se zvedly tržby, aby byl spokojený klient…

 

V rámci pacientského servisu máte také dermocentrum. Jak funguje?

Velmi dobře, pacienti tuto službu oceňují. V budově máme kožního lékaře, ke kterému naše pacienty odesíláme, takže i s ním funguje spolupráce. Naší ambicí a strategickým krokem je nyní rozšířit budovu, přidat další ordinace a zvětšit i lékárnu, aby byla průchozí do nové vedlejší budovy. Pak bychom rádi rozšířili i nabídku pacientského servisu.

  


Ve spojení se značkou BENU jsme získali stabilitu, jisté finanční benefity i výhled rozvoje lékáren do budoucna

Rubešovi

Ing. Miloš Rubeš je vystudovaný ekonom, jeho společník ve firmě LUNAKROM MORAVIA s.r.o., Ing. Tomáš Chalánek, zase strojař. Od počátku 90. let však oba podnikají ve farmaceutickém průmyslu. Před dvanácti lety byli jedni z prvních, kdo vycítili velký potenciál projektu franšízy BENU. Dnes úspěšně provozují hned tři franšízové lékárny na Moravě. K rozhovoru jsme se sešli v té největší z nich – na poliklinice v Kroměříži, aby nám popsali své zkušenosti.

 


Kdy a za jakých okolností vzniklo vaše partnerství s BENU?

MR: Já jsem pracoval jako manažer v jedné farmaceutické firmě. V roce 2009 jsme spolu s mými dvěma společníky koupili dvě lékárny od paní doktorky Lukášové a začali je provozovat. První tady na poliklinice v Kroměříži, která tehdy byla největší lékárnou v okrese, a druhou v Chropyni. Tenkrát jsem znal vznikající projekt BENU franšízy a zalíbil se mi. Rozhodli jsme se do toho jít.

 

TCH: Byli jsme jedni z prvních, kdo se do franšízy BENU zapojili. Na konci roku 2010 jsme podepsali smlouvu a celé jsme to rozjeli v lednu 2011, rovnou obě lékárny v Kroměříži i v Chropyni.

 

MR: Později jsme zapojili ještě naši třetí lékárnu v Náměšti na Hané, kterou jsme vybudovali od základů na žádost tehdejšího vedení městyse. Lékárna tam chyběla a lidé museli pro léky dojíždět poměrně daleko.

 

Jak dlouho celý ten proces přeměny trval?

MR: Bylo to velice rychlé, od podpisu smlouvy jsme to měli předělané asi za dva měsíce. Nejtěžší bylo vyrobit nábytek a regály, aby planogram odpovídal layoutu BENU a zároveň našim možnostem. Ale samotná přestavba trvala dva dny, v pátek odpoledne jsme zavřeli a v pondělí ráno už jsme otevřeli pod křídly BENU.

 

Narazili jste během toho na nějaké překážky?

MR: Řešili jsme především kategorie sortimentu. Vedení BENU mělo nějakou představu, ale my zase jinou podle toho, co naši zákazníci vyhledávají, jaké lékaře máme na poliklinice, s čím k nám pacienty posílají… Po třech měsících spolupráce jsme přehodnotili návrhy a sortiment jsme přizpůsobili našim potřebám.

 

TCH: Vždy je třeba individuální uzpůsobení lékárny podle toho, kde se lékárna nachází. Jsou tu nejen regionální rozdíly, ale také co se týká umístění – jiné potřeby má lékárna na poliklinice, jiné „streetová“ na náměstí apod. Je fajn, že ty regionální potřeby vedení BENU chápe a dokáže na ně přistoupit.

 

Do projektu jste jistě vstupovali s nějakými očekáváními. Naplnila se?

TCH: Náš hlavní záměr byl získat jakousi stabilitu, jistotu a výhled rozvoje lékáren do budoucna. To se naplnilo. Pod silnou značkou BENU to funguje lépe než u jednotlivých nezávislých lékáren. Ta spolupráce má samozřejmě i své finanční výhody, které plynou z dohod. Získali jsme finanční benefity, které jsou spolu se zajištěním budoucnosti ve spojení se silným subjektem velkou výhodou. Doporučujeme proto franšízu BENU i kolegům z branže.

 

MR: Největší benefit přišel někdy před třemi lety, a to je televizní reklama, která značku BENU značně povýšila. Díky reklamám došlo k většímu a lepšímu vnímání značky, lidé začali chodit více. Svou roli hraje také věrnostní karta BENU PLUS. Kdo nemá kartu, jako by nebyl! (směje se) Karty opravdu přilákají a udrží hodně zákazníků. Sami bychom do reklamy a věrnostního programu pro zákazníky nebyli schopni takto investovat.

 

TCH: To oslovení zákazníků televizní reklamou je zásadní, stejně jako letáky. Lidé s nimi chodí a přesně vědí, co si chtějí koupit. Slyší také na nabídku na míru, která jim chodí poštou nebo mailem. Tato forma propagace je na velmi dobré úrovni.

 

Jaký byl váš přechod na systém Mediox?

MR: Já jsem ten systém už znal z předchozí práce, takže jsem ho nepovažoval za problém. Musím velmi pochválit paní Kuchaříkovou z Apatyky servis, která naše zaměstnance zaškolila a vše je naučila. Na jakékoli zavolání jim poradila po telefonu nebo přijela osobně a pomohla.

 

Jak funguje vaše spolupráce s regionálním manažerem?

MR: Máme regionální manažerku paní Vančatovou. Vždy jsme se dohodli na tom, co chce BENU a jak to vidíme my. Vyhodnotíme vzájemné požadavky a vždy najdeme nějakou shodu.

 

TCH: Měli jsme nějaké připomínky k planogramu, ale domluvy vždycky vedly k dohodě, nikdy to neskončilo žádnou roztržkou nebo že bychom se nebyli schopni domluvit. Když jsme požadovali nějakou úpravu, nakonec se to povedlo.

 

Mezi užitečnými projekty, do kterých franšízové lékárny mohou vstoupit, je Automatická objednávka. Zapojili jste se?

MR: Ano, určitě. Vítáme každý projekt nebo funkcionalitu, která nám ušetří čas kvalifikovaného personálu. V Chropyni nyní testujeme Automatickou objednávku. Na konci roku si to vyhodnotíme a rozhodneme se, zda budeme implementovat i na naše další lékárny. Jsem toho názoru, že nové věci se musí zkoušet, není dobré stát jen na jednom místě.

 

TCH: V Chropyni máme také konzultační koutek, kde naše lékárnice měří cukr v krvi a hladinu cholesterolu. Máme dohodu s novou diabetoložkou v tamějším středisku, že v případě naměření vyšších hodnot doporučíme pacientovi návštěvu její ordinace. Tato nová spolupráce dobře funguje a pacienti to oceňují. Tady v Kroměříži konzultační služby nemáme, protože sídlíme v poliklinice, a tudíž to není potřeba. V Náměšti máme zase málo prostoru, tam už by se koutek nevešel. Jsme rádi, že se nám tam loni po dohodě s BENU podařilo vybudovat druhou táru.

 

Vaše franšízové lékárny jsou velmi dobře hodnocené, obzvlášť ta v Chropyni…

MR: Ano, jsme tomu rádi. V programech BENU se dost často všechny naše lékárny umísťují v zelených číslech, což znamená, že splňujeme všechny cíle. A lékárna v Chropyni bývá ve všech kategoriích v první trojici nejúspěšnějších lékáren BENU!

 

TCH: Pravda je, že vedoucí lékárnice paní Růžičková je místní, lidé ji znají, věří jí, a to hraje také velkou roli. Tady v Kroměříži je větší konkurence, ale zase tu velmi dobře spolupracujeme s místními lékaři.

 

Oceňujete také program pro vaše zaměstnance, ať už je to pomoc při náboru, nebo vzdělávání?

MR: Nábor neumíme posoudit, protože my máme všechny zaměstnance od začátku, máme minimální fluktuaci. Jsme rádi, že nemají důvod od nás odcházet, že jim to tady vyhovuje. Snad je to známka toho, že se o ně dobře staráme.

 

TCH: Program vzdělávání zaměstnanců od BENU samozřejmě využíváme. Naši lidé mají možnost vybrat si, jestli se chtějí školit online nebo osobně, my jim to neurčujeme. 

 

MR: Já bych opravdu rád pochválil naše zaměstnance a poděkoval jim za to, že dělají vše tak, jak mají, i když na ně někdy máme vyšší nároky plynoucí z franšízy. Na zaměstnance máme štěstí a vážíme si toho, že nemají důvod si stěžovat.

  


Zrod BENU lékárny Žďár nad Sázavou

,,Vstup do franchisy BENU byl dlouhodobý proces. Tato myšlenka pomalu zrála, až nakonec dozrála do rozhodnutí, že se chceme stát součástí této společnosti." 

- PharmDr. Vilém Frendl

BENU lékárna Žďár nad Sázavou

Proč jsem do toho šel

Soukromou lékárnu jsme provozovali od září 1992. Od té doby prošla situace v lékárenství mnoha zásadními změnami. Zachytit všechny trendy je pro lékárníky velmi složité – stále silnější tlaky ze strany státní správy (EET, FMD ověřování léčiv, elektronická preskripce receptů a nyní i poukazů na zdravotnické pomůcky, atd.). A také tlak společnosti na pokročilý marketing spojený s dobře promovanými akcemi je velmi náročný a pro soukromého lékárníka prakticky nerealizovatelný. K tomu už je třeba rozsáhlý team odborníků v oblasti IT, PR a silná spolupráce s výrobci léčivých přípravků. Celá situace, která se poněkud přesouvá z odborného prostředí do prostředí businessu, je pro lékárníky něčím, co nestudovali, ale čemu musí čelit a přizpůsobit se.

Franchisa se společností BENU nám umožnila provozovat lékárenskou činnost na stále vysoké odborné úrovni, a přitom využívat moderních marketingových prostředků komunikace vůči našim pacientům i potenciálním klientům. Celý koncept franchisy ponechává provozovatelům lékárenské péče trochu volnější ruce v komunikaci s klienty v rámci lokálních zvyklostí, přičemž dochází ke zviditelnění kvality lékárenské péče od odborníků z oblasti PR. Lékárníkům tak odpadá snaha o zviditelnění, reklamu, akční nabídky apod.

Také možnosti vystavení akčních přípravků v rámci samoobslužného prodeje je vítaným bonusem pro naše zákazníky. Sofistikovaný systém vystavování tak dává v celostátním rozměru klientům jistotu, že si vždy najdou ten přípravek, který právě potřebují. Příjemné jsou samozřejmě i bonusy za vystavení a prodeje akčních produktů, které tak kompenzují finanční ztráty, jež jinak lékárny samy financují z vlastních zisků.

Před a po


Výsledek prosperující lékárna, která je vidět

Franchisa se silným partnerem značně posílila povědomí o naší lékárně. Umožňuje našim klientům získat požadované přípravky za jasně dané cenové relace a předejít tak nemilým překvapením. Celý koncept společnosti BENU je také opticky velmi příjemný. Klienti se v naší lékárně cítí dobře, což je podpořeno i kvalitním a vzdělaným personálem. Dále je zajímavý i projekt poradenských center. V současnosti se jedná o projekt Alzheimer center pro včasnou diagnostiku závažného neurologického onemocnění a zjišťování dalších civilizačních chorob (diabetes, hypertenze, hypercholesterolémie apod.).

  • Vysoká odborná úroveň
  • Nadstandardní marketingová podpora
  • Zvýšení povědomí o lékárně
  • Kvalitní a vzdělaný personál
  • Bonusy za vystavení a prodeje akčních produktů