Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Odesláním formuláře poskytujete BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 své osobní údaje za účelem realizace Vašeho zájmu o franchisu BENU.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat k následujícím účelům:

  • k zařazení do databáze potencionálního smluvního partnera BENU;
  • ke kontaktování Vaší osoby a zasílání případných sdělení v souvislosti s Vaším zájmem o franchisu BENU;
  • k provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy s Vámi.

Můžeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje získané v souvislosti s Vaší zájmem o franchisu BENU v následujícím rozsahu:

  • jméno, příjmení;
  • adresa Vaší lékárny;
    • Vaše kontaktní údaje (e-mail /telefon);
    • další údaje, které uvedete ve formuláři;

Doba zpracování:

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedené účely zpracovávat max. jeden 1 rok od odeslání formuláře z Vaší strany.

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:

Osobní údaje budeme zpracovávat automatizovaným i manuálním způsobem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Zpracovatelé:

Beneš & Michl s.r.o., IČO: 28046234, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň - tvůrce webových stránek franciza.benu.cz zajišťující sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní a servis webových stránek

Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt pro uplatnění Vašich práv a další informace o zpracování osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva, kontaktujte nás na adrese našeho sídla nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) telefonicky na tel. čísle: 296 808 111 nebo emailem na dpo@benu.cz. Další podrobnosti k osobním údajům, právům subjektu údajů a aktuální seznam zpracovatelů naleznete na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju a na http://www.benu.cz/osobni-udaje-obchodnich-partneru-benu.